สถาบันสันติศึกษา ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้

 

 
                         📣📣 สถาบันสันติศึกษา ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้
                         ห้องสมุดและสื่อสันติศึกษา "IPS tiny-library" แหล่งรวมทรัพยากรการเรียนรู้เฉพาะทางด้านสันติศึกษาและความขัดแย้ง และสาขาอื่นๆ
                         ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
                         👉👉สนใจสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดของสถาบันฯ อ่านรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างโพสต์ หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ☎ 074 28 9465
                         ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์