ข่าวพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ส่วนงานสถาบันสันติศึกษา  readmore
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ส่วนงานสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  readmore