เรื่องเล่าจากพื้นที่

Image

กระบวนการสันติภาพในปาตานี: จุดเปลี่ยนพลวัตของความขัดแย้งในชายแดนใต้
(15 ธ.ค. 65)

Image

คงไม่ใช่คำตอบ (2 ส.ค. 64)

Image

'' ปินตูกืรบัง '' พลังเยาวชนหนุ่มสาว
ในชุมชนสันติ (9 พ.ค. 64)

Image

"Pintu Gerbang" ส่องกิจกรรมชุมชนสร้างซุ้มประตูชัยในห้วง "รอมฎอนสันติ" (29 เม.ย. 65)

Image

เสียงจากกำปง : บทสนทนาของคนสูงวัย
กับชายหนุ่มในพื้นที่ชนบทชายแดนใต้
(27 เม.ย. 64)